Miluji svou planetu Zemi

V rámci této klíčové aktivity dojde k inovaci školního vzdělávacího programu předmětů Ekologie a Biologie a ekologie. Dále bude do výuky 2. ročníku pravidelně zařazována jednodenní exkurze s tématem "Obnovitelné zdroje", která úzce navazuje na kapitolu Střídavý proud předmětu Fyzika.

Jednotlivé akce: