Moje škola nově - všude "onlajnově"

V rámci této aktivity došlo k vybavení budov školy potřebnými technologiemi, které zajišťují konektivitu žáků i učitelů k síti Internet kdykoli v průběhu výuky a to i v "nepočítačových" učebnách.

Díky realizaci této aktivity jsou všem účastníkům výukového procesu přístupny veškeré školní i soukromé online datové zdroje včetně elektronické pošty, sdílených dokumentů a kalendářů, webových stránek...

Přidanou hodnotou zavedení této technologie je i možnost širšího využití mobilních zařízeních (tablety, SmartPhone, ...), kterými žáci běžně disponují, pro potřeby výuky. Dále též pro přístup k informačnímu systému školy (klasifikace, rozvrh, suplování, komunikace s jednotlivými vyučujícími).


Odkazy: