Ve zdravém těle zdravý duch

V rámci této klíčové aktivity dojde k inovaci školního vzdělávacího programu předmětu Tělesná výchova v 1., 2. a 3. ročníku (zařazení výuky plavání, lezení na horostěně, ...). Dalším výstupem této KA budou elektronické výukové materiály umístěné na výukovém portálu školy: http://eucebnice.voss-na.cz/course/view.php?id=65